Bardienst

De bardiensten worden op basis van vrijwilligheid gedraaid. Als je je hebt aangemeld als bardienst vrijwilliger wordt er wel op je gerekend!

KLik hieronder op de rode knop voor het huidige rooster tot en met 26 april 2019

Hier kun je het nieuwe bardienstrooster bekijken. Op dit moment zoeken we nog vrijwilligers voor bardiensten. Dit betkent dat je dan 1x in de 7 weken een bardienst draait. Kleine moeite, bovendien ook nog erg gezellig! Gegadigden of vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de barcommissie.

Barinstructies zijn na te lezen in een map in het clubhuis, maar vragen kan natuurlijk altijd. Als je bardienst hebt, word je een kwartier vantevoren verwacht. De bardienst is woensdag en donderdag tot 23 uur en vrijdags tot 24 uur.

De openingstijden van de kantine zijn dus:
Woensdags en donderdags: 19.30 - 23 uur
vrijdags:                                            19 - 24 uur

Volgens de Drank en Horecawet is het verplicht om aan iedereen die er jonger uitziet dan 25 jaar om een legitimatiebewijs te vragen als het niet bekend is of de persoon in kwestie de leeftijd van 18 jaar heeft.

Ga na of je bardiensten kunt draaien en volg het bardienstrooster goed op; meld je aan als bardienstvrijwilliger via bar@tennisclubhandel.nl

Ieder lid dat wel eens achter de bar staat wordt wettelijk geacht een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)-certificaat te hebben. Online- verkrijgbaar. Doe de test. Vul als barverantwoordelijke "Djessie Donkers" in. Zijn email adres is djessie_donkers91@hotmail.com. Certificaat direct uitprinten.

Op maandag, dinsdag en zaterdag is er altijd een mogelijkheid om de kantine te openen. Indien je gemachtigd bent via je clubpas om de kantine te openen, mag je dit doen.

Als je vragen hebt, vraag het de barcommissie!