Reglementen

Huisregels

 • Indien je met de auto bent, parkeer je deze niet op het toegangspad naar de club, maar daar buiten
 • Schakel de verlichting uit als je als laatste de baan verlaat. Het is zeer kostbaar om ze onnodig te laten branden
 • Pas goed op je clubpas en wees daar zuinig op omdat dit niet alleen maar een stukje plastic is
 • Gebruik eigen tennisballen als je vrij gaat tennissen. Met de toss, zijn er tossballen beschikbaar
 • Doe zo actief mogelijk mee aan het verenigingsleven, meld je aan als vrijwilliger. Stuur een mailtje naar info@tennisclubhandel.nl of spreek ons aan
 • Volgens de Drank en Horecawet is het verplicht om aan iedereen die er jonger uitziet dan 25 jaar om een legitimatiebewijs te vragen als het niet bekend is of de persoon in kwestie de leeftijd van 18 jaar heeft.
 • Ga na of je bardiensten kunt draaien en volg het bardienstrooster goed op; meld je aan als bardienstvrijwilliger via bar@tennisclubhandel.nl
 • Ieder lid dat wel eens achter de bar staat wordt wettelijk geacht een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)-certificaat te hebben. Online- verkrijgbaar. Doe de test. Vul als barverantwoordelijke "Djessie Donkers" in. Zijn email adres is djessie_donkers91@hotmail.com. Certificaat direct uitprinten.

Baanreglement

 • Het is verplicht vooraf te reserveren via de KNLTB Club app
 • Baan alleen met schone tennisschoenen betreden. Doe je meegenomen tennischoenen pas op de club aan.
 • Na elke partij tennisbaan vegen. Baan vegen van buiten naar binnen in een cirkelvormige beweging 
 • Vrijkomend blad in afval bak doen 
 • Schoenen na partij schoonstampen op rooster 
 • Glas op tennisbaan is verboden 
 • Introducees, niet-leden betalen € 5,- per uur. Dit moet gedeponeerd worden in de brievenbus bij de kantine
 • Per betalend lid is slechts één introducee toegestaan
 • Het is bedoeld om iemand kennis te laten maken met de club, dit is 3 x per jaar mogelijk.
 •       
 • Als er sneeuw op de banen ligt, kan er niet worden getennist, zijn de banen gesloten
 • Als het dooit na een vorstperiode zijn de banen ook gesloten

Minibaan reglement

 • Baan alleen met schone tennisschoenen betreden 
 • Na elke partij tennisbaan vegen 
 • Baan vegen van buiten naar binnen in een cirkelvormige beweging 
 • Vrijkomend blad in afval bak doen 
 • Schoenen na partij schoonstampen op rooster 
 • Spelen alleen met schone ballen 
 • Klimmen op hekwerk is verboden 
 • Glas op tennisbaan is verboden 

Tennislesreglement

Hier klikken voor het tennisles reglement


 


Afhangbord

Het is verplicht vooraf te reserveren via de KNLTB Club app

AFHANGPAS

Allen die gebruik maken van de tennisvelden dienen te beschikken over een geldige TC Handel clubpas. Deze wordt
verkregen na het inleveren van een ingevuld aanmeldformulier voor lidmaatschap. Met deze pas moet men zich op verzoek legitimeren. Deze pas is tevens nodig om het afhangbord (zie regels voor het baangebruik) te gebruiken en te kunnen spelen.


Afhangen tijdens tennissen

Niet leden (Introducees) kunnen alleen met een lid gebruik maken van de tennisvelden. Dit is alleen toe gestaan na betaling van 5
euro per uur. Dit geld moet voor aanvang tennissen in de brievenbus in de kantinedeur gedeponeerd zijn, wees sportief
en houdt u zich aan deze afspraken. Bestuursleden kunnen u aanspreken als er onrechtmatig wordt getennist. Er
moet altijd afgehangen worden, ook al bent u maar met 2 personen op het gehele park.
Wat betreft de beschikbaarheid van de banen geldt de volgende voorrangsregeling:

 1. Training

 2. Toernooi c.q. activiteit en daarna

 3. Recreatie. 

REGELS BIJ HET AFHANGEN

AFHANGEN EN SPEELTIJD

1. Wanneer u wilt tennissen, dient u uw afhangpasje op de juiste tijd en baan te hangen. Als juiste tijd geldt het
MOMENT VAN AANVANG van uw spel! Vervolgens moet u uw pas in het daarvoor bestemde vak op het
afhangbord plaatsen.

2. Wanneer u wilt gaan tennissen/afhangen, dient u in principe uw pasje op die baan af te hangen waar niet of al
het langst wordt getennist, rekening houdend met de daar toegestane speeltijd (45 resp. 60 minuten: zie punt 4).

3. Indien uw speeltijd nog niet is begonnen, mag een ieder op uw baan bijhangen. Na uw aanvangstijdstip, dus
als uw speeltijd is begonnen mag er niet meer worden bijgehangen op uw baan.

4. Indien u met 2 of met 3 personen speelt, bedraagt uw speeltijd 45 minuten; indien u met z'n vieren speelt,
bedraagt uw speeltijd 60 minuten.

5. Indien uw speeltijd voorbij is en alle tennisbanen bezet zijn, mag u pas 15 min. na afloop van uw speeltijd weer
spelen. U moet dan natuurlijk opnieuw afhangen.

6. Wanneer uw speeltijd is verstreken en u toch door kunt spelen (omdat u niet bent afgehangen) dient u de
oorspronkelijke aanvangstijd te handhaven; het zgn. doorhangen van de kaart is niet toegestaan (dit i.v.m. punt
2).

7. Wanneer u heeft afgehangen en uw speeltijd is nog niet begonnen, dient u op het tennispark te blijven. Indien
u het park toch verlaat kunt u worden afgehangen of kan uw pasje worden verwijderd van het afhangbord en
moet u opnieuw afhangen.

VOORRANG VOOR TRAINING

8. Trainingen hebben voorrang op de daarvoor bestemde banen. De trainingen worden door middel van kaarten 

op het afhangbord aangegeven.

VOORRANG VOOR TOSSEN

9. Op Vrijdagavond zijn alle 3 de tennisbanen vanaf 19.00 uur op het park voor de Toss avond gereserveerd. 

VOORRANG VOOR COMPETITIE EN TOERNOOIEN

10. De verschillende competities en toernooien zoals vermeld op de activiteitenkalender hebben voorrang, met inachtneming van regel 12. 

VOORRANG VOOR RECREATIEF, NIET GEORGANISEERD TENNIS

11. In principe blijft er bij competities en toernooien die in de winterperiode georganiseerd worden, te allen tijde 1 

baan beschikbaar voor recreatief, niet georganiseerd tennis. Een uitzondering is gemaakt voor de competitie
clubkampioenschappen voor senioren, en het Handels Open toernooi, en de open jeugdtoernooien in het voor-
en najaar: alleen bij deze toernooien kan ten behoeve van het toernooi van alle tennisbanen gebruik worden
gemaakt.

AFWIJKINGEN

12. Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of er van af te wijken, wanneer daarvoor dwingende redenen aanwezig zijn. 

Tot slot wensen wij u een sportief en gezellig seizoen toe en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan en op ons park. Wij doen er alles aan om het verblijf op ons park voor u zo aangenaam mogelijk te maken.